Jak zawiadomić i otrzymać pomoc

Strona domowa

Jak zawiadomić i otrzymać pomoc

Pomoc w przypadku przestępstw przeciwko dzieciom

Pomoc w przypadku przestępstw przeciwko dzieciom

Jeśli podejrzewasz, że w Twoim otoczeniu jest dziecko, które mogło paść ofiarą przestępstwa, poinformuj o tym policję lub Wydział Ochrony Praw Dziecka w najbliższej gminie. Szczegółowe porady, jak pomóc pokrzywczonemu dziecku i bronić jego interesów w kontaktach z instytucjami, znajdziesz na stronie internetowej Centrum Wsparcia dla Dzieci (Paramos vaikams centras).

Centrum Wsparcia dla Dzieci świadczy profesjonalną pomoc dla dzieci w przypadku przestępstw z użyciem przemocy i na tle seksualnym. 

  • przemocy fizycznej
  • przemocy seksualnej
  • przemocy emocjonalnej
  • zaniedbania

Pomoc psychologiczną można uzyskać również w pedagogicznych służbach psychologicznych według swojego miejsca zamieszkania.

E-policja Pomoc prawna Centra pomocy specjalistycznej
Lietuvos policijos mokykla ŽTSI