Jak zawiadomić i otrzymać pomoc

Strona domowa

Jak zawiadomić i otrzymać pomoc

Pomoc w przypadku handlu ludźmi i wykorzystywania

Pomoc w przypadku handlu ludźmi i wykorzystywania

Jeśli ktoś – z użyciem siły lub perswazji – wywiózł Cię do innego kraju , zmusza do wykonywania niechcianej pracy lub nie pozwala wyjść na własne życzenie, prawdopodobnie stałeś(-aś) się ofiarą handlu ludźmi. W takim przypadku skontaktuj się z najbliższym organem policji w kraju przebywania, nawet jeśli nie znasz języka. Policja zapewni Ci tłumaczenie oraz skontaktuje się z najbliższym przedstawicielstwem Litwy.

Jeśli ofiarą handlu ludźmi i wykorzystywania padłeś(-aś) na Litwie, możesz bezpośrednio zwrócić się do policji, Państwowej Inspekcji Pracy lub do centrów świadczących pomoc specjalistyczną.

Bezpłatną, poufną pomoc dla osób pokrzywdzonych w wyniku handlu ludźmi i wykorzystywania oraz dla ich bliskich świadczą:

Pomoc oferowana przez te organizacje obejmuje:

  • Konsultacje prawne
  • Konsultacje psychologa
  • Pomoc pracownika socjalnego
  • Pomoc w komunikacji z policją i innymi instytucjami
  • Wsparcie polegające na zapewnieniu żywności, odzieży i zakwaterowania
  • Pomoc w znalezieniu pracy i sporządzaniu różnych dokumentów
  • Pomoc i towarzyszenie w czasie śledztwa i postępowania sądowego
E-policja Pomoc prawna Centra pomocy specjalistycznej
Lietuvos policijos mokykla ŽTSI