Jak zawiadomić i otrzymać pomoc

Strona domowa

Jak zawiadomić i otrzymać pomoc

Jak zawiadomić i otrzymać pomoc

  • Jeśli padłeś(-aś) ofiarą przestępstwa lub byłeś(-aś) jego świadkiem, powinieneś(-naś) zawiadomić o tym policję. Pozwoli Ci to nie tylko odzyskać odszkodowanie z tytułu popełnionego przestępstwa, ale i uchronić przed nim innych ludzi.
  • Jeśli jednak z ważnych dla siebie powodów postanowisz nie zwracać się do policji, to jako poszkodowanemu(-ej) nadal będzie Ci przysługiwała bezpłatna pomoc doradcza i psychologiczna.
Kontakt pod numerem alarmowym 112

Aby wezwać pomoc na miejsce przestępstwa, zadzwoń pod numer alarmowy 112

Dzwoń pod niego wtedy, gdy w Twojej obecności zostało popełnione przestępstwo. Jeśli sytuacja jest ryzykowna, najpierw zadbaj o swoje bezpieczeństwo – przenieś się do bezpieczniejszego miejsca, np. do takiego, w którym są ludzie, i tylko wtedy zadzwoń po pomoc.

Po zadzwonieniu pod numer 112 najistotniejszym jest jak najdokładniejsze przekazanie operatorowi informacji o tym: 

  • Co się stało
  • Gdzie to się stało (miejsce wypadku, adres)
  • Czy są poszkodowani i jaki jest charakter urazów

Jeśli operator podaje instrukcje postępowania, przestrzegaj ich. Nie odkładaj słuchawki, dopóki operator nie potwierdzi, że można zakończyć rozmowę.

W przypadku, gdy na miejscu zdarzenia konieczna jest natychmiastowa pomoc medyczna, operator przekaże informacje nie tylko policji, ale i służbom ratownictwa medycznego.

Kiedy należy dzwonić pod numer alarmowy 112?

  • Gdy zaistniało zagrożenie dla życia człowieka
  • Gdy popełniane jest przestępstwo, np. kradzież, napad na ulicy lub przemoc domowa
  • Gdy przestępstwo zostało dokonane, lecz napastnik lub rozbójnik nadal znajduje się na miejscu przestępstwa
  • Gdy ma miejsce poważne naruszenie porządku publicznego, np. osoby odurzone alkoholem w miejscu publicznym zachowują się w sposób zagrażający otaczającym ich ludziom 

Więcej informacji o korzystaniu z numeru alarmowego 112 znajdziesz na stronie internetowej 112.lt.

Jeśli natychmiastowa pomoc nie jest potrzebna, o przestępstwie możesz zawiadomić po przybyciu na najbliższy posterunek policji lub złożeniu zawiadomienia na stronie internetowej epolicija.lt

Składanie zawiadomień policji

Zgłosić przestępstwo możesz po przybyciu na najbliższy posterunek policji. Jeśli przed zwróceniem się do policji potrzebujesz dodatkowych informacji, zadzwoń pod ogólny numer policji 8 700 60000 lub pod numer najbliższego posterunku policji. 

śledztwo w sprawie określonych przestępstw, np. niektórych przestępstw seksualnych, zostanie wszczęte tylko po otrzymaniu skargi poszkodowanego(-ej).

Przy składaniu zawiadomień policji masz prawo do tego, aby towarzyszyła Ci wybrana przez Ciebie osoba – przyjaciółka, przyjaciel, bliski krewny lub pracownicy organizacji udzielającej wsparcie. Osoba towarzysząca może również uczestniczyć w Twojej rozmowie z funkcjonariuszem.

Składanie zawiadomień na stronie internetowej ePolicija.lt 

Jeśli padłeś(-aś) ofiarą przestępstwa lub byłeś(-aś) jego świadkiem, to możesz go zgłosićdrogą elektroniczną, po wypełnieniu elektronicznego formularza zgłoszenia na stronie internetowej epolicija.lt.

Zawiadomić o wypadku możesz także w formie anonimowej. W takim przypadku wiadomość będzie traktowana jako informacje udzielone policji w nieoficjalny sposób. Przekazać wiadomość do policji można również pocztą elektroniczną pod adres epolicija@policija.lt, po wypełnieniu internetowego formularza dostępnego na stronie epolicija.lt. Jeśli podpiszesz dokument podpisem elektronicznym, to zostanie on uznany za oficjalnie złożoną skargę, zawiadomienie lub wniosek.

E-policja Pomoc prawna Centra pomocy specjalistycznej
Lietuvos policijos mokykla ŽTSI