Twoje prawa w trakcie śledztwa oraz w sądzie

Strona domowa

Do18-stu

Twoje prawa w trakcie śledztwa oraz w sądzie

Co się dzieje po zgłoszeniu przestępstwa

Co się dzieje po zgłoszeniu przestępstwa

Jeśli zdecydujesz się złożyć zawiadomienie policji, możesz przyjść na posterunek ze swoimi rodzicami. Możesz też poprosić innego dorosłego, któremu ufasz, żeby Ci towarzyszył.

Funkcjonariusz policji wysłucha Cię i zarejestruje Twoje zgłoszenie.

Jeśli przyszłeś(-aś) nie z rodzicami, policja poinformuje Twoich rodziców lub opiekunów o Twoim zawiadomieniu. Jeśli doznałeś(-aś) krzywdy od swoich rodziców lub opiekunów, policja nie będzie ich informować dopóty, dopóki nie zapewni Twojego bezpieczeństwa.

  • Po wszczęciu śledztwa możesz być poproszony(-a), byś opowiedział(-a) o tym, co się stało.

Możliwe, że przez policjanta lub sędziego, który zada Ci pytania. Najprawdopodobniej nie będziesz musiał(-a) składać więcej zeznań o wypadku. Czasami, bardzo rzadko, policjant lub sędzia może Cię poprosić o ponowne stawienie się w sądzie i zadać Ci dodatkowe pytania.

W przypadku istnienia wystarczających dowodów przestępstwa sprawa zostanie zbadana przez sąd. Najprawdopodobniej nie będziesz musiał(-a) uczestniczyć w rozprawach sądowych. Czasami, bardzo rzadko, sąd może wezwać Cię na rozprawę, gdy Twoje uczestnictwo ma istotne znaczenie dla ustalenia prawdy. Na rozprawę sądową mogą doprowadzić Cię rodzice, opiekunowie lub inny dorosły, któremu ufasz. O tym, jak odbywają się rozprawy sądowe, dowiesz się w rozdziale „Uczestniczenie w sądzie”.

E-policja Pomoc prawna Centra pomocy specjalistycznej
Lietuvos policijos mokykla ŽTSI