Twoje prawa w trakcie śledztwa oraz w sądzie

Strona domowa

Do18-stu

Twoje prawa w trakcie śledztwa oraz w sądzie

Twoje prawa w trakcie śledztwa oraz w sądzie

Jako poszkodowany(-a) możesz korzystać z następujących praw podstawowych:

  • Prawa do osoby, którą wybrałeś(-aś) do towarzyszenia Ci w drodze na policję lub do sądu
  • Prawa do otrzymania informacji z policji o przebiegu śledztwa
  • Prawa do bezpłatnej pomocy psychologicznej i emocjonalnej
  • Prawa do odszkodowania za wyrządzoną przestępstwem szkodę – zniszczenia przedmiotów, naniesienia obrażeń fizycznych i przeżytych trudności
  • Prawa poproszenia o wyznaczenie i posiadanie swojego bezpłatnego adwokata, jeśli jest to konieczne do zapewnienia należytej obrony Twoich interesów, np. gdy adwokat najęty przez Twoich rodziców lub opiekunów nie reprezentuje Twoich interesów
  • Prawa do uzyskania informacji z policji o zwolnieniu sprawcy z aresztu lub więzienia
  • Prawa do uzyskania tłumaczenia ustnego i pisemnego, jeśli nie mówisz po litewsku
  • Otrzymać informację z policji, gdy przestępca zwalniany jest z aresztu lub miejsca zatrzymania
  • Prawa do niewidzenia się się ze sprawcą w policji lub sądzie
  • Prawa do uzyskania dodatkowej pomocy w sądzie, dzięki której będzie Ci łatwiej opowiedzieć o tym, co zaszło
E-policja Pomoc prawna Centra pomocy specjalistycznej
Lietuvos policijos mokykla ŽTSI