Jak zawiadomić o przestępstwie i otrzymać pomoc

Strona domowa

Do18-stu

Jak zawiadomić o przestępstwie i otrzymać pomoc

Jak zawiadomić o przestępstwie

Jak zawiadomić o przestępstwie

Zadzwonić pod numer alarmowy 112

Jeśli konieczne jest wezwanie pomocy na miejsce przestępstwa, zadzwoń pod numer alarmowy 112

Dzwoń pod niego wtedy, gdy w Twojej obecności zostało popełnione przestępstwo. Jeśli sytuacja jest ryzykowna, najpierw zadbaj o swoje bezpieczeństwo – przenieś się do bezpieczniejszego miejsca, np.do takiego, w którym są ludzie, i tylko wtedy zadzwoń po pomoc.

O czym należy powiedzieć po zadzwonieniu pod numer 112

Po zadzwonieniu pod numer 112 najistotniejszym jest jak najdokładniejsze przekazanie operatorowi następujących informacji: 

  • Co się stało
  • Miejsce wypadku (jeśli znasz – adres miejsca wypadku)
  • Czy są poszkodowani i ranni

Jeśli operator poda instrukcje postępowania, dokładnie ich przestrzegaj. Nie odkładaj słuchawki, dopóki operator nie potwierdzi, że rozmowę można zakończyć.

W przypadku, gdy na miejscu zdarzenia konieczna jest natychmiastowa pomoc medyczna, operator przekaże informacje nie tylko policji, ale i służbom ratownictwa medycznego.

Kiedy należy dzwonić pod numer alarmowy 112?
  • Gdy zaistniało zagrożenie dla czyjegoś życia
  • Gdy popełniane jest przestępstwo, np. kradzież, napad na ulicy lub przemoc domowa
  • Gdy przestępstwo zostało dokonane, lecz napastnik lub rozbójnik nadal znajduje się na miejscu przestępstwa
  • Gdy w miejscu publicznym istnieje zagrożenie dla znajdujących się w nim ludzi, np. osoby odurzone alkoholem w miejscu publicznym czepiają się przechodniów 

Więcej informacji o korzystaniu z numeru alarmowego 112 znajdziesz na stronie internetowej 112.lt.

Jeśli natychmiastowa pomoc nie jest potrzebna, o przestępstwie możesz zawiadomić po przybyciu na najbliższy posterunek policji lub złożeniu zawiadomienia na stronie internetowej epolicija.lt

Zgłosić przestępstwo na policji lub w instytucji ochrony praw dziecka

Zawiadomić o przestępstwie możesz po przybyciu z rodzicami lub osobą towarzyszącą na najbliższy posterunek policji. W drodze na policję może Ci również towarzyszyć pracownik organizacji świadczącej wsparcie dla dzieci i młodzieży. 

Zgłaszając przestępstwo na policji, otrzymujesz prawa poszkodowanego, np. prawo do odszkodowania z tytułu popełnienia przestępstwa.

Zgłosić przestępstwo na stronie internetowej ePolicija.lt

Jeśli padłeś(-aś) ofiarą przestępstwa lub byłeś(-aś) jego świadkiem, to możesz go zgłosić drogą elektroniczną. Na stronie internetowej epolicija.lt można wypełnienić elektroniczny formularz zgłoszenia.

Zawiadomić o wypadku możesz także w formie anonimowej. W takim przypadku policja uzna Twoją wiadomość za informacje, które zacznie badać.

Zgłaszając przestępstwo na policji, nie wahaj się prosić o pomoc dorosłego, któremu ufasz.

Zgłosić przestępstwo w Instytucji Kontrolera ds. Ochrony Praw Dzieci

O przemocy w domu, szkole lub zakładzie opieki możesz zawiadomić Instytucję Kontrolera ds. Ochrony Praw Dzieci. Skontaktujesz się z nią, dzwoniąc pod bezpłatny numer 8 800 01230. Kontroler ds. ochrony praw dzieci sprawuje nadzór nad przestrzeganiem praw dzieci na Litwie.

Zawiadomić oddział ochrony praw dziecka

O niewłaściwym zachowaniu się wobec Ciebie w domu, szkole lub zakładzie opieki możesz powiadomić Wydział Ochrony Praw Dziecka. Wydziały takie działają w każdej gminie. Zadzwoń pod jeden z numerów na liście i opowiedz, co się stało. Twoja wiadomość zostanie przekazana do wydziału, znajdującego się najbliżej Twojego domu i mogącego najszybciej udzielić Ci pomocy.

E-policja Pomoc prawna Centra pomocy specjalistycznej
Lietuvos policijos mokykla ŽTSI