Jak zawiadomić o przestępstwie i otrzymać pomoc

Strona domowa

Do18-stu

Jak zawiadomić o przestępstwie i otrzymać pomoc

Gdzie mogę zwrócić się o pomoc

Gdzie mogę zwrócić się o pomoc

Jeśli chcesz porozmawiać o tym, co się stało oraz żeby ktoś poradził Ci, jak masz postępować, pomocy udzielą Ci służby na rzecz wsparcia dzieci i młodzieży. Działający w nich wolontariusze i konsultanci wysłuchają Cię, udzielą porad i pomogą Ci przyjąć najlepszą decyzję.

Telefon Zaufania dla Dzieci (Vaikų linija)

Telefon Zaufania dla Dzieci świadczy anonimową pomoc dla dzieci i młodzieży. Z wolontariuszami i konsultantami Telefonu Zaufania dla Dzieci możesz zadzwonić pod numer 116111 lub napisać do nich za pośrednictwem programu do czatowania.

Telefon Zaufania dla Młodzieży (Jaunimo linija)

Telefon Zaufania dla Młodzieży świadczy anonimową pomoc dla młodym ludzi. Telefon udzieła pomocy całodobowo. Z konsultantami Telefonu Zaufania dla Młodzieży możesz zadzwonić pod numer 8 800 28888 lub napisać do nich za pośrednictwem programu do czatowania.

Instytucja Kontrolera ds. Ochrony Praw Dzieci (Vaiko teisių apsaugos kontrolierės įstaiga)

O przemocy w domu lub w szkole możesz powiadomić Instytucję Kontrolera ds. Ochrony Praw Dzieci, dzwoniąc pod numer 8 800 01230Kontroler ds. ochrony praw dzieci sprawuje nadzór nad przestrzeganiem praw dzieci na Litwie.

Centrum Wsparcia dla Dzieci (Paramos vaikams centras)

O przemocy lub nienależytym zachowaniu się w stosunku do Ciebie, w przypadku gdy dorosły dotyka Cię w niewłaściwy sposób, możesz powiadomić Centrum Wsparcia dla Dzieci, dzwoniąc pod numer +370 5 2 715980 lub +370 611 43567. Psycholodzy Centrum Wsparcia dla Dzieci wysłuchają Cię i będą wiedzieli jak Ci pomóc, aby położyć kres podobnym poczynaniom dorosłego.

Centrum Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi i Wykorzystywaniu (CPHLiW) (Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimu centras (KOPŽI))

Jeżeli dorośli Cię wykorzystują, zmuszają do kradzieży lub zaspokajania ich seksualnych żądz, możesz zwrócić się o pomoc do CPHLiW, dzwoniąc pod numer +370 679 61617. Pracownicy centrum udzielą Ci porad, wesprzą Cię i pomogą bezpiecznie wyjść z tej sytuacji. Będą Ci towarzyszyć w kontaktach z policją, jeśli zdecydujesz się zgłosić te czyny na policji.

E-policja Pomoc prawna Centra pomocy specjalistycznej
Lietuvos policijos mokykla ŽTSI