Czym jest przestępstwo

Strona domowa

Do18-stu

Czym jest przestępstwo

Inne przestępstwa

Inne przestępstwa

Przemoc

Masz prawo czuć się bezpiecznie w domu, w szkole i w miejscach publicznych. Jeśli ktoś Cię krzywdzi, np. bije, ciąga, popycha, kąsa, kopie – masz do czynienia z przemocą. Dokonywać przemocy może nieznajomy człowiek, lecz czasami mogą to robić również rodzice, bracia, siostry, inni krewni i znajomi – rówieśnicy lub dorośli.

Przemoc dzieje się nei z Twojej winy, nawet jeśli próbuje Cię przekonać, że sam(-a) sobie na to zasłużyłeś(-aś).

Kradzież lub niszczenie mienia

Kradzież ma miejsce, gdy ktoś przywłaszcza Twoje rzeczy osobiste – telefon, plecak, portfel, pieniądze. Jeśli rzecz odbierana jest od Ciebie siłą lub grożąc przemocą, to jest to napad. Wykroczenie zachodzi wtedy, gdy ktoś umyślnie niszczy przedmioty będące Twoją własnością, np. łamie lub uszkadza Twój telefon lub komputer.

Nękanie

Nękanie ma miejsce wówczas, gdy ktoś Cię stale poniża, obraża, prześladuje, bije, puszcza o Tobie zmyślone plotki, niszczy Twoje rzeczy, odmawia udziału we wspólnych zajęciach, zmusza Cię do robienia czegoś przeciwko swojej woli. Nękanie może zachodzić zupełnie bez powodu. Czasem bywa nim konkretna właściwość człowieka – wygląd lub kalectwo.

Powinieneć(-naś) pamiętać, że nigdy nie ponosisz winy za nękanie.

Co mogę zrobić

E-policja Pomoc prawna Centra pomocy specjalistycznej
Lietuvos policijos mokykla ŽTSI