Czym jest przestępstwo

Strona domowa

Czym jest przestępstwo

Czym jest przestępstwo

Przestępstwo jest czynem doprowadzającym do szkody fizycznej, majątkowej lub moralnej, który jest zakazany przez kodeks karny. Większość ludzi przynajmniej raz w życiu padło ofiarami przestępstwa. Na Litwie przestępstwo dotyka co roku około 50 tysięcy ludzi. Najczęściej doświadcza się kradzieży, oszustw i przemocy domowej. Ofiarą przestępstwa może stać się każdy – to nie zależy od wieku, miejsca zamieszkania czy statusu społecznego.

Jeśli stałeś(-aś) się ofiarą przestępstwa lub jego świadkiem, możesz o tym zawiadomić po przybyciu na najbliższy posterunek policji lub po złożeniu skargi w internecie.

Jeśli padłeś(-aś) ofiarą przestępstwa, przysługuje Ci bezpłatna pomoc psychologiczna, doradcza i społeczna oraz inne wsparcie dostępne na Litwie. Z takiej pomocy możesz korzystać niezależnie od tego, czy zgłaszałeś(-aś) się na policję. Jeśli poziom Twoich dochodów lub stanu materialnego jest niewysoki, możesz poprosić o bezpłatną lub częściowo kompensowaną pomoc prawną.

Jeśli w wyniku przestępstwa zmarła bliska Ci osoba – członek Twojej rodziny lub bliski krewny, również zostajesz uznany(-a) za poszkodowanego(-ą). W takim przypadku masz prawo do bezpłatnej pomocy doradczej lub psychologicznej, dzięki której łagodniej przetrwasz utratę bliskiego człowieka. Nabywasz również wszystkie prawa przysługujące poszkodowanemu(-ej) w procesie karnym i możesz wystąpić do sądu o odszkodowanie z tytułu popełnienia przestępstwa.

E-policja Pomoc prawna Centra pomocy specjalistycznej
Lietuvos policijos mokykla ŽTSI