Kaip pranešti ir gauti pagalbą

Pagrindinis

Kaip pranešti ir gauti pagalbą

Teisinė pagalba

Teisinė pagalba

Nukentėjus nuo nusikaltimo jums gali prireikti teisinės pagalbos – advokato paslaugų. Jūsų pasirinktas advokatas išsamiai išaiškins jums jūsų teises, padės sudalyvauti baudžiamajame procese ir gins jūsų, kaip nukentėjusiojo(s), interesus. Advokatų sąrašą rasite Lietuvos advokatūros svetainėje.

Jeigu jūsų turtas ir pajamos nedidelės, jūs galite gauti nemokamą arba iš dalies kompensuojamą teisinę pagalbą. Ši pagalba apima advokato paslaugas – dokumentų rengimą, jūsų atstovavimą tyrimo metu ir teisme.

Šioje nuorodoje esanti informacija jums padės įvertinti, ar pagal turto ir pajamų lygį jums priklauso nemokama teisinė pagalba.

Dėl valstybės apmokamos teisinės pagalbos skyrimo sprendžia Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba. Teikdama(s) prašymą dėl teisinės pagalbos, galite nurodyti, kurio Tarnybos sąraše esančio advokato paslaugų pageidautumėte. Tarnyba, svarstydama jūsų prašymą, į tai atsižvelgs, ir jeigu tam nebus objektyvių kliūčių, pavyzdžiui, per didelis pageidaujamo advokato darbo krūvis, jums paskirs jūsų  pasirinktą advokatą.

Jūs galite prašyti skirti ir advokatą, kurio nėra Tarnybos sąraše. Tokiu atveju jums kartu su prašymu reikėtų pateikti ir jūsų pasirinkto advokato rašytinį sutikimą atstovauti jus byloje.

Teisinė pagalba dėl žalos atlyginimo

Nukentėję nuo nusikaltimų asmenys turi teisę kreiptis į teismą dėl žalos atlyginimo. Tą galima padaryti dviem būdais – arba teikiant ieškinį baudžiamojoje byloje, kuri pradėta tiriant nusikaltimą, arba, teismui išnagrinėjus bylą, teikiant civilinį ieškinį.

Išsamesnę informaciją apie kreipimąsi dėl žalos atlyginimo jums suteiks advokatas. Advokato teisinė pagalba bylose dėl žalos atlyginimo yra nemokama visiems nukentėjusiesiems, neatsižvelgiant į jų pajamas ar turtą. Tokiu atveju teikiant prašymą dėl teisinės pagalbos Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybai  pridėkite policijos pareigūno arba prokuroro nutarimą jus pripažinti nukentėjusiuoju(-ąja).

Išsamią informaciją, kaip pateikti prašymą, bei prašymo formas rasite Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos svetainėje.

E-policija Teisinė pagalba Specializuotos pagalbos centrai
Lietuvos policijos mokykla ŽTSI