Kaip pranešti ir gauti pagalbą

Pagrindinis

Kaip pranešti ir gauti pagalbą

Konsultacinė ir psichologinė pagalba

Konsultacinė ir psichologinė pagalba

Lietuvoje nukentėjusiems nuo nusikaltimų yra teikiama nemokama ir konfidenciali pagalba. Šia pagalba galite naudotis nepriklausomai nuo to, ar kreipėtės į policiją.

  • Konsultacinė pagalba

Kas gali gauti pagalbą ?
• Asmenys, nukentėję nuo bet kokios nusikalstamos veikos;
• Asmenų, mirusių dėl įvykdytos nusikalstamos veikos, šeimos nariai ir artimieji giminaičiai.

Kokią pagalbą gali gauti nukentėjusieji?
Nukentėjusiems nuo nusikaltimų gali būti teikiama įvairialypė pagalba. Pirmiausia gali būti įvertinami poreikiai, atsiradę dėl nusikalstamos veikos. Taip pat pagalbos darbuotojai nukentėjusiems asmenims gali padėti sudaryti pagalbos priemonių planą, organizuoti emocinę ir psichologinę pagalbą, saugaus ir laikino apgyvendinimo pagalbą, palydėti į reikalingas įstaigas ir organizacijas. Be to, nukentėjusiems asmenims su pagalbos tarnybų darbuotojų pagalba gali būti teikiama informacija apie nukentėjusių asmenų teises ir institucijas, kurios gali jas užtikrinti, įstaigas, kuriose galima gauti socialines ir sveikatos priežiūros paslaugas, galimybę baudžiamojo proceso metu pateikti kompetentingai institucijai skundą dėl nusikalstamos veikos.

Pagalbos tarnybų kontaktai:
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos tinklapyje
Teisingumo ministerijos tinklapyje
• Bendrajame pagalbos centre (tel. 112 skubioji pagalba)

SADM atmintinė bei organizacijos ir jų kontaktai nukentėjusiems nuo nusikalstamų veikų.

  • Psichologinė pagalba 

Patyrus nusikaltimą, natūralu jausti nerimą, baimę, pyktį, gali susvyruoti pasitikėjimas savimi ir kitais žmonėmis. Tačiau laikui einant ir imantis tam tikrų žingsnių, netrukus turėtumėte pasijusti geriau.

Jeigu, praėjus daugiau laiko po įvykio, situacija negerėja, reikėtų kreiptis į specialistą – psichologą. Delsiant kreiptis pagalbos gali išsivystyti potrauminio streso sindromas. 

Sveikatos priežiūros įstaigose teikiama pagalba

Psichologinė pagalba nemokamai teikiama poliklinikose. Kiekvienam besikreipusiajam priklauso 12 nemokamų vienos valandos trukmės konsultacijų. Psichologo konsultacijai poliklinikoje būtina iš anksto registruotis.

Išsamų poliklinikų ir kitų sveikatos priežiūros įstaigų sąrašą pagal savo gyvenamąją vietą rasite Sveikatos apsaugos ministerijos svetainėje.

Nevyriausybinių organizacijų teikiama pagalba

Psichologinę pagalbą krizių atvejais teikia Krizių įveikimo centras. Centro psichologai konsultuoja ir nuotoliniu būdu, Skype programėle. Iš anksto konsultacijai registruotis nereikia. Pirmoji konsultacija nemokama.

Emocinę paramą ir pagalbą teikia emocinės paramos tarnybos. Šiose tarnybose dirbantys specialiai apmokyti ir paruošti savanoriai paramą teikia telefonu ir internetu.

Emocinės paramos tarnyba Telefono numeris Svetainė       Darbo laikas   
Jaunimo linija  8 800 28888  jaunimolinija.lt  I-VII
visą parą
Vaikų linija  116 111  vaikulinija.lt  I-VII
11:00 – 21:00
Linija Doverija (parama teikiama rusų kalba)  8 800 77277    II-VI
16.00 – 20.00
Pagalbos moterims linija  8 800 66366 moters-pagalba.lt       I-VII
visą parą
Vilties linija  116 123 viltieslinija.lt  I-VII
visą parą

 

E-policija Teisinė pagalba Specializuotos pagalbos centrai
Lietuvos policijos mokykla ŽTSI