Jūsų teisės ir baudžiamasis procesas

Pagrindinis

Jūsų teisės ir baudžiamasis procesas

Jūsų teisės teisme

Jūsų teisės teisme

Bylos nagrinėjimo teisme metu teismas tiria ir vertina surinktus įrodymus apie įvykį ir sprendžia, ar pripažinti kaltinamą asmenį kaltu dėl nusikaltimo, ar jį išteisinti. Jūs, kaip nukentėjusysis(-ioji) galite dalyvauti viso bylos nagrinėjimo teisme metu ir naudotis savo turimomis teisėmis.

Teismo proceso metu jūs turite šias teises:

Turėti teisinį atstovą

Bylą nagrinėjant teisme jus gali atstovauti advokatas. Kreipiantis į teismą dėl nusikaltimu padarytos žalos atlyginimo, jūs turite teisę į nemokamą teisinį atstovavimą. 

Susipažinti su bylos medžiaga

Jūs turite teisę susipažinti su bylos medžiaga, galite daryti joje esančių dokumentų kopijas. Darant bylos kopijas galioja tam tikri apribojimai, pavyzdžiui, negalima daryti bylos medžiagos, kuri susijusi su nepilnamečiais nukentėjusiaisiais, kopijų. 

Pateikti prašymus

Jūs turite teisę teikti prašymus bylą nagrinėjančiam teisėjui: prašyti pakviesti liudytoją arba ekspertą, įtraukti papildomus įrodymus ir kt.

Reikšti nušalinimą

Jūs turite teisę reikšti nušalinimą bylą nagrinėjančiam teisėjui, prokurorui, ekspertui, specialistui ar vertėjui, jeigu turite pagrindą manyti, kad jiems dalyvaujant byla negali būti išnagrinėta nešališkai. Toks pareiškimas turi būti pateikiamas raštu ir turi būti motyvuotas bei remtis teisiniais, baudžiamojo proceso kodekso 58 str. numatytais pagrindais.

Teikti įrodymus

Jūs turite teisę savo iniciatyva teikti teismui įrodymus – daiktus, dokumentus, kurie gali turėti reikšmės bylai teisingai išnagrinėti. 

Turėti lydintį asmenį

Jūs turite teisę, kad jus į teismo posėdžius lydėtų jūsų pasirinktas asmuo – draugas(-ė), artimas giminaitis(-ė) ar pagalbą teikiančios organizacijos darbuotoja(s). Lydintis asmuo gali dalyvauti teismo posėdyje kartu su jumis. Teisėja(s) supažindins lydintį asmenį su dalyvavimo teismo posėdžiuose tvarka. 

Gauti vertimą žodžiu ir raštu

Jeigu nesuprantate lietuvių kalbos, jums turi būti teikiamas vertimas žodžiu teismo posėdžių metu, taip pat raštu išversti pagrindiniai dokumentai. 

Pasakyti baigiamąją kalbą

Baigiant bylos nagrinėjimą teisme, jums bus pasiūlyta padaryti paskutinį, apibendrinamąjį pasisakymą apie bylą – pasakyti baigiamąją kalbą. 

Apskųsti teismo sprendimą

Jūs turite teisę apskųsti teismo sprendimą aukštesniam teismui, jeigu su juo nesutinkate. 

Gauti specialiąsias apsaugos priemones

Jeigu dalyvavimas teisme jums kelia sunkių psichologinių išgyvenimų riziką, teismo posėdžiai gali būti organizuojami tokia tvarka, kad būtų sumažinta jums keliama grėsmė, pavyzdžiui:

  • Neviešas teismo posėdis – jei byloje nagrinėjami jautrūs, su privačiu gyvenimu susiję klausimai, pavyzdžiui dėl seksualinių nusikaltimų, arba byloje dalyvauja vaikai, į posėdį įleidžiami tik bylos dalyviai.
  • Klausimų uždavimas netiesiogiai – siekiant riboti tiesioginį kontaktą su kaltinamuoju ir išvengti papildomo streso, visi klausimai teismo posėdžio metu jums gali būti pateikiami ne tiesiogiai, o per teisėją arba jūsų atstovą.
  • Nedalyvavimas teismo posėdyje – teismas gali leisti jums nedalyvauti teismo posėdyje, tokiu atveju posėdyje naudojami jūsų parodymai, duoti tyrimo metu.
  • Parodymų davimas nuotoliniu būdu – siekiant išvengti kontakto su kaltinamuoju, jums gali būti leista duoti parodymus atskiroje patalpoje. Tokiu atveju teismo posėdyje kitiems dalyviams daroma tiesioginė jūsų apklausos transliacija, o klausimai jums užduodami per teisėją.
E-policija Teisinė pagalba Specializuotos pagalbos centrai
Lietuvos policijos mokykla ŽTSI