Tavo teisės tiriant nusikaltimą ir teisme

Pagrindinis

Iki 18

Tavo teisės tiriant nusikaltimą ir teisme

Tavo teisės tiriant nusikaltimą ir teisme

Tu kaip nukentėjusysis turi šias pagrindines teises:

  • Būti lydimam(-ai) pasirinkto žmogaus einant į policiją arba į teismą
  • Gauti informaciją iš policijos apie tai, kaip vyksta tyrimas
  • Gauti nemokamą psichologinę ir emocinę pagalbą
  • Gauti atlyginimą už tau nusikaltimu padarytą žalą – sugadintus daiktus, fizinius sužeidimus ir patirtus išgyvenimus
  • Prašyti tau skirti ir turėti savo nemokamą advokatą, jeigu to reikia tam, kad tavo interesai būtų tinkamai apginti, pavyzdžiui, jeigu tavo tėvų arba globėjų samdytas advokatas neatstovauja tavo interesų
  • Gauti vertimą raštu ir žodžiu, jeigu nekalbi lietuvių kalba
  • Gauti pranešimą iš policijos, jeigu nusikaltimą padaręs žmogus paleidžiamas iš policijos areštinės arba kalėjimo
  • Nesusitikti su tuo žmogumi, kuris padarė nusikaltimą, policijoje arba teisme
  • Gauti papildomą pagalbą teisme pasakojant apie tai, kas įvyko, kad tau būtų lengviau tą padaryti
E-policija Teisinė pagalba Specializuotos pagalbos centrai
Lietuvos policijos mokykla ŽTSI